Qissa Kahani (Mere Badshah Ki Izat) by GEO Kahani 7th February 2014

Hilarious Parody of Shan Masala By 3 Idiots

Qissa Kahani (Mere Badshah Ki Izat) by GEO Kahani 7th February 2014

Dailymotion Parts

Tune Full